Contact adressen:

Bestuur:

Beheer website:

Ledenadministratie:

Excursies:

Lidmaatschap:

Jaarlijkse contributie € 40,00. Hiervoor ontvangt u 4 x per jaar een uitgave van ons blad ConiSferen
en elk jaar zijn er 3 excursies.

Voor het inschrijven van een lidmaatschap kunt u mailen naar Peter Schrauwen (ledenadministratie): p.schrauwen51@gmail.com

Redactie ConiSferen:

ConiSferen:

Verschijningsdatum eerstvolgende ConiSferen:

06-2024

kopij kunt u sturen aan de eindredactie: e-mail josvbergen@home.nl