Contact adressen:

Bestuur:


Redactie:

Ledenadministratie:

Excursies:


Lidmaatschap

Jaarlijkse contributie € 40,00 hiervoor ontvangt u 4 x per jaar een uitgave van ons blad ConiSferen
Elk jaar zijn er 3 excursies.

 

Voor het inschrijven van een lidmaatschap kunt u mailen naar Peter Schrauwen, (ledenadministratie) p.schrauwen51@gmail.com

ConiSferen

Verschijningsdatum eerstvolgende ConiSferen:

6-2020

kopij kunt u sturen aan de eindredactie: e-mail josvbergen@home.nl